KẾT QUẢ TÌM KIẾM (20)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
361762 Rau - gia vị Rau diếp GBVN003763 Rau diếp vàng Lactuca sativa L. var. longifolia Lam. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361763 Rau - gia vị Rau diếp GBVN003853 Rau diếp ngò Lactuca sativa L. var. longifolia Lam. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361764 Rau - gia vị Rau diếp GBVN006769 Rau diếp Lactuca sativa L. var. longifolia Lam. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361765 Rau - gia vị Rau diếp GBVN006770 Rau diếp Lactuca sativa L. var. longifolia Lam. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361766 Rau - gia vị Rau diếp GBVN006927 Rau diếp Lactuca sativa L. var. longifolia Lam. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361767 Rau - gia vị Rau diếp GBVN006929 Rau diếp Lactuca sativa L. var. longifolia Lam. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361768 Rau - gia vị Rau diếp GBVN007964 Rau diếp Lactuca sativa L. var. longifolia Lam. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361769 Rau - gia vị Rau diếp GBVN007965 Rau diếp Lactuca sativa L. var. longifolia Lam. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361770 Rau - gia vị Rau diếp GBVN013864 Phác cát lá Lactuca sativa L. var. longifolia Lam. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2007 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Ít sâu bệnh. chịu hạn khá. Cập nhật năm 2016.
361771 Rau - gia vị Rau diếp GBVN013865 Phác mớ hom Lactuca sativa L. var. longifolia Lam. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2007 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361772 Rau - gia vị Rau diếp GBVN013866 Piệc cạc Lactuca sativa L. var. longifolia Lam. Giáy Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2008 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
371704 Rau - gia vị Rau diếp TEMP000838 Rau diếp Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371818 Rau - gia vị Rau diếp TEMP001526 Rau diếp Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
372791 Rau - gia vị Rau diếp TEMP005974 Long nước Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
374052 Rau - gia vị Rau diếp TEMP009380 Rau diếp Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
374166 Rau - gia vị Rau diếp TEMP009682 Diếp lá dài Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
375014 Rau - gia vị Rau diếp TEMP012248 Rau diếp Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
376294 Rau - gia vị Rau diếp TEMP015665 Rau diếp Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
376295 Rau - gia vị Rau diếp TEMP015666 Rau diếp Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
377343 Rau - gia vị Rau diếp TEMP017581 Rau diếp Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018