KẾT QUẢ TÌM KIẾM (58)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
360851 Rau - gia vị Tía tô ăn hạt GBVN006695 Vừng trắng Perilla sp. Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360852 Rau - gia vị Tía tô ăn hạt GBVN007222 Ngà ngoóc Perilla sp. Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2001 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360853 Rau - gia vị Tía tô ăn hạt GBVN007225 Vừng Perilla sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360854 Rau - gia vị Tía tô ăn hạt GBVN008363 Ngà đen Perilla sp. H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Trồng tại vườn bờ rào hạt trộn lẫn cơm nếp hoặc giã nhỏ với muối ăn cùng cơm. Cập nhật năm 2016.
360855 Rau - gia vị Tía tô ăn hạt GBVN008369 Mắc ngà chiêng Perilla sp. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Thời gian sinh trưởng kéo dàihạt tròn (giống hạt mùi) có sọc hạt có màu xámgiã hạt ra chấm cơm nếp làm cơm lam trộn với gạo để nấu ăn rất thơm. Cập nhật năm 2016.
360856 Rau - gia vị Tía tô ăn hạt GBVN009819 Nư nga hiêng Perilla sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360857 Rau - gia vị Tía tô ăn hạt GBVN012961 Mã ngà Perilla sp. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2005 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360858 Rau - gia vị Tía tô ăn hạt GBVN012962 Ngà ngoóc Perilla sp. Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2005 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360859 Rau - gia vị Tía tô ăn hạt GBVN015021 Ngà chiêng Perilla sp. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2005 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360860 Rau - gia vị Tía tô ăn hạt GBVN015022 Má ngà dăm Perilla sp. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2007 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Giang làm thức ăn đồ sôi. Cập nhật năm 2016.
360861 Rau - gia vị Tía tô ăn hạt GBVN015023 Má ngà Perilla sp. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2007 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Vỏ hạt màu nâu, sần sùi, hạt góc cạnh, cuống hạt màu nâu nhạt. Cập nhật năm 2016.
360862 Rau - gia vị Tía tô ăn hạt GBVN015024 Má ngà lăm Perilla sp. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2007 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Hạt góc cạnh, màu nâu, vỏ hạt sần sùi. Cập nhật năm 2016.
360863 Rau - gia vị Tía tô ăn hạt GBVN015025 Ma nga năm Perilla sp. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2008 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360864 Rau - gia vị Tía tô ăn hạt GBVN015026 Má ngà đăm Perilla sp. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2008 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360865 Rau - gia vị Tía tô ăn hạt GBVN015027 Má nga đằm Perilla sp. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2008 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Thơm. Cập nhật năm 2016.
360866 Rau - gia vị Tía tô ăn hạt GBVN015028 Má ngà năm Perilla sp. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2008 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360867 Rau - gia vị Tía tô ăn hạt GBVN015029 Má ngà đăm Perilla sp. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2008 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360868 Rau - gia vị Tía tô ăn hạt GBVN015030 Má thúa lăm Perilla sp. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2008 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360869 Rau - gia vị Tía tô ăn hạt GBVN015031 Má ngà đăm Perilla sp. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2008 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360870 Rau - gia vị Tía tô ăn hạt GBVN015032 Ngã Perilla sp. Khơ Mú Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2008 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016