KẾT QUẢ TÌM KIẾM (44)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
361751 Rau - gia vị Xà lách GBVN006066 Xà lách cuốn Lactuca sativa var. capitala L. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 1999 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361752 Rau - gia vị Xà lách GBVN006072 Xà lách Lactuca sativa var. capitala L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361753 Rau - gia vị Xà lách GBVN006078 Xà lách Lactuca sativa var. capitala L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361754 Rau - gia vị Xà lách GBVN006079 Xà lách Lactuca sativa var. capitala L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361755 Rau - gia vị Xà lách GBVN006080 Xà lách lá dài Lactuca sativa var. capitala L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361756 Rau - gia vị Xà lách GBVN006081 Xà lách lá tròn Lactuca sativa var. capitala L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361757 Rau - gia vị Xà lách GBVN006083 Xà lách lá dài Lactuca sativa var. capitala L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361758 Rau - gia vị Xà lách GBVN007679 Xà lách I rắc Lactuca sativa var. capitala L. Trung tâm Tài nguyên thực vật 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361759 Rau - gia vị Xà lách GBVN013867 Sa lát Lactuca sativa var. capitala L. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2007 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Lá không quăn, hạt màu nâu đen. Cập nhật năm 2016.
361760 Rau - gia vị Xà lách GBVN020450 Sắc liệp Lactuca sativa var. capitala L. Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
361761 Rau - gia vị Xà lách GBVN020451 Xà lách mỡ Lactuca sativa var. capitala L. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
368687 Rau - gia vị Xà lách GBVN009620 Xà lách cuốn Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371705 Rau - gia vị Xà lách TEMP000839 Xà lách cuốn Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371706 Rau - gia vị Xà lách TEMP000840 Xà lách Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371707 Rau - gia vị Xà lách TEMP000841 Xà lách búp Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371713 Rau - gia vị Xà lách TEMP001107 Xà lách bông Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nam bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371810 Rau - gia vị Xà lách TEMP001509 Xà lách bóc Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
372432 Rau - gia vị Xà lách TEMP004162 Dâu lề chùa Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
372538 Rau - gia vị Xà lách TEMP004837 Phắc xà lách Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
372539 Rau - gia vị Xà lách TEMP004838 Pha cát xà lách Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018